Praktisch

Wie zijn we?

Welkom op onze kindercampus Perenboom. We stellen ons graag even voor.

Heb je een praktische vraag, neem contact op met het secretariaat via hoelahoep.info@ankerwijs.be.

Directeur Ilse De Vooght (hoelahoep.info@ankerwijs.be)  zal de nieuwe school leiden. Zij werkt nauw samen met Marieke Claessens, directeur van Het Hinkelpad en Jolijn Schoonbaert, coördinator van De Woonboot (jolijn.schoonbaert@ankerwijs.be).

De orthopedagoog, verpleegkundige en maatschappelijk werker vormen samen het zorgteam. Zij volgen de schoolloopbaan van alle leerlingen van nabij op.

Heb je een pedagogische vraag? Of wens je advies over aanpak? Maak je je ergens zorgen over? Je kan de betrokken pedagoog/psycholoog van je kind het makkelijkst per mail contacteren. Ze nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met je op.

Wil je meer weten over ons team of bekijk je graag enkele sfeerbeelden, neem dan zeker eens een kijkje op onze website – www.hoelahoep.be. Deze website is in opbouw – we vullen regelmatig zaken aan.

Schooluren

De lessen beginnen stipt om 8u45 en eindigen om 15u30, op woensdag om 12u20.

De school is open van 8u30 tot 15u45.

Komt u ‘s ochtends na het belsignaal van 8u45 aan met uw kind, gelieve u dan eerst aan te melden bij het onthaal (Geluwestraat 2). Verlaat u onze school, gelieve u dan ook even af te melden.  

Turnen & zwemmen

Leerlingen krijgen per week met hun klas 2 lesuren bewegingsopvoeding. De meeste klasgroepen zullen ook gaan zwemmen. Meer info over de exacte data volgt.

Elke leerling neemt deel aan de turn- en zwemlessen. Je kind kan enkel vrijstelling van deelname aan de les krijgen, op basis van een nota geschreven en ondertekend door de ouders. Indien je kind, wegens medische redenen, over een lange periode niet mag deelnemen aan de bewegings- of zwemles wordt dit bevestigd door een doktersattest.

Turnkledij

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen alle kinderen een witte T-shirt of polo met korte mouwen zonder opdruk, een blauwe short en witte turnpantoffels of witte sportschoenen met witte of kleurloze zool. Je kan deze kledij eender waar aankopen. Deze sportkledij wordt in een sportzak bewaard, en genaamtekend (ook de sportzak).

Zwemkledij

Tijdens de zwembeurten dragen meisjes een badpak (geen bikini) en jongens een aansluitende zwembroek (geen strandshort). Voorzie 2 handdoeken: een kleine om op te staan en een grote om zich af te drogen. Alles wordt genaamtekend én in een stoffen sportzak gestoken.

Naar huis na schooltijd

Onze leerlingen verlaten de school langs de poort aan de Diksmuidelaan. We organiseren verschillende rijen om dit op een gestructureerde en veilige manier te laten verlopen.

Tijdens het intakegesprek overlopen we de mogelijkheden.

Voor- en naschoolse opvang

In samenwerking met buitenschoolse kinderopvang  “De Woonboot” organiseren wij middagopvang en voor- en naschoolse opvang. www.dewoonboot.be

Contactpersoon coördinator De Woonboot: Jolijn Schoonbaert (jolijn.schoonbaert@ankerwijs.be)

Uren en tarieven

 • Voorschoolse opvang begeleiders De Woonboot
  vanaf 07u15 tot 8u30
  tarief: € 1,32 per half uur per dag
 • Middagopvang begeleiders De Woonboot en Hoelahoep
  tarief: € 1,22 zonder drank per dag
 • Naschoolse opvang begeleiders De Woonboot
  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u45 tot 18u00
  woensdag van 12u20 tot 17u00
  tarief: eerste uur € 2,64 nadien € 1,32 per begonnen half uur

Alle ouders krijgen in maart automatisch een fiscaal attest/attest belastingvermindering kinderopvang voor alle betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 12 jaar.

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.

Vrije dagen

Schoolvakanties 2024-2025

 • herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november ‘24
 • kerstvakantie: van maandag 23 december ‘24 tot en met zondag 5 januari ‘25
 • krokusvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 9 maart ‘25
 • paasvakantie: van maandag 7 tot en met maandag 21 april ‘25 (paasmaandag: 21 april)
 • zomervakantie: van dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus ‘25

Vrije dagen 2024-2025 

 • facultatieve verlofdagen: nog te bepalen
 • pedagogische studiedagen: nog te bepalen
 • Wapenstilstand: maandag 11 november ‘24
 • Dag van de Arbeid: donderdag 1 mei ‘25
 • Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei ’25
 • Pinkstermaandag: maandag 9 juni ‘25

Data van rapporten en oudercontacten volgen. De school heeft een websitekalender waar deze ook op komen te staan.

CLB

Vrij CLB De Wissel Antwerpen, Campus centrum
Coeveltstraat 10
2100 Deurne
03/285 34 50

Meer info over het CLB en de werking vind je op de schoolwebsite onder rubriek downloads.